Czym jest CNG?


CNG (sprężony gaz ziemny) jest ekologicznym oraz niskoemisyjnym paliwem silnikowym. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, któego zawartość w gazie ziemnym waha się w granicach od 90 do 98%. Resztę stanowią: etan, propan, butan i azot. Gaz ziemny stanowi znakomitą alternatywę dla benzyny czy oleju napędowego. Występuje w przyrodzie w stanie wolnym, dlatego jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż konwencjonalne paliwa kopalne. Podczas jego spalania powstaje mniej spalin, co przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych dla zdrowia cząstek stałych i tlenków azotu.Zastosowanie CNG


Technologię zasilania sprężonym gazem ziemnym stosuje się między innymi:
w pojazdach osobowych
w pojazdach dostawczych i ciężraowych
w autobusach komunikacji miejskiej
w pojazdach przedsiębiorstw komunalnych (śmieciarki, beczkowozy)
jako paliwo do wózków widłowych i urządzeń specjalnych


cng-test

Bezpieczeństwo


Właściwości gazu CNG sprawiają, że jest to paliwo bezpieczniejsze od benzyny, diesla czy gazu LPG. Ponieważ gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, to w razie rozszczelnienia instalacji – np. podczas wypadku - natychmiast ulatnia się do atmosfery i mieszając się z powietrzem tworzy stężenia niepalne. Zakres palności gazu ziemnego to przedział 5-15% w mieszaninie z powietrzem. Co ważne - paliwo CNG posiada najwyższą, wśród wymienionych paliw silnikowych temperaturę samozapłonu, wykazując się wyższymi parametrami bezpieczeństwa w tym zakresie. Z tego powodu pojazdy zasilane gazem CNG - zgodnie z prawem - mogą wjeżdżać i parkować w podziemnych parkingach i garażach. Takich praw nie mają np. auta zasilane LPG.
Mało kto wie, że... zbiorniki CNG poddawane są testom balistycznym i ogniowym, a to dowodzi, że spełniają one najsurowsze kryteria bezpieczeństwa – zapis testu w poniższym linku:Ekologia


CNG jest paliwem ekologicznym. Charakteryzuje się niską zawartością węgla, przez co emisja zanieczyszczeń związanych z jego spalaniem w tym emisja cząstek stałych, które mają zasadniczy wpływ na powstawanie smogu, a tym samym na zdrowie mieszkańców aglomeracji, ograniczona została do minimum. Stąd CNG jest popularnym rozwiązaniem w wielu europejskich miastach i regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Pojazdy komunikacji miejskiej zasilane CNG stanowią idealny miks ekologiczny w połączeniu z pojazdami elektrycznymi.
Między innymi z tego powodu miasta takie jak Bruksela, Madryt czy Paryż w komunikacji miejskiej całkowicie zrezygnowały z diesli i stawiają m.in. na pojazdy zasilane CNG. Ponadto w Brukseli śmieciarki zasilane CNG mają zgodę na pracę w nocy - za względu na niską emisję hałasu i smogotwórczych spalin.